ועד בית הכנסת

מאוחדים למען הצלחת הקהילה שלנו

ד"ר אריק יוסף בלאיש

נשיא ורב הקהילה

ד"ר מרק ציון זרח

מזכ"ל - אחראי על קרן צדקה

ד"ר דמה רישרד יהושע

חבר ועדת הבנייה

ד"ר ניסים וויליאם גואטה

חבר ועדת הכספים

פרדי קסטרו

גזבר הועד

שרלי טולדנו

חבר ועד

המטרות שלנו

לקדם את הפצת התורה: תפילות ושיעורים בכל יום בבית המדרש, שילוב צעירים בתפילות

לקדם ולתמוך בארץ ישראל וצה”ל

קידום רוח קהילתית: ארגון כנסים, מקום מפגש ופעילויות למתבגרים ואנשים בגיל השלישי, שבת מלאה

תמיכה בשילוב עולים: משפחות אומנה, עזרה להשתלבות מקצועית

עזרה לנזקקים: יחסים עם ארגונים חברתיים, סיוע לטיפול בריאותי, תמיכה לאוכלוסיות מוחלשות באזורי פיתוח

אירוח על ידי משפחות בתוכניות גיור בקשר עם הרבנות הראשית לישראל